Hủ tiếu mực thập cẩm
70K

Mực + tôm + trứng cút

Chi tiết
Nội dung đang cập nhật
Bình luận
Món ăn khác